Desktop

Tablet

Mobiel

Privacy Policy

Welkom op de website www.jbdance.nl. Dit platform is eigendom van Jbdance. In deze verklaring over ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en het ontsluiten van informatie die u via dit platform ter beschikking kunt stellen. Lees de volledige verklaring voordat u via dit platform informatie gebruikt of aanbiedt. Toegang tot het klantengedeelte van deze site is beschermd door een password en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door van jbdance B.V. In de privacyverklaring is tevens opgenomen hoe wij omgaan met het gebruik van door u verstrekte persoonsgegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer.

Uw toestemming
Door dit platform te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u via dit platform informatie verschaft, stemt u ook in met het gebruik van die informatie volgens ons privacybeleid.

Informatie die u actief verstrekt
Op bepaalde gebieden van deze website kan u gevraagd worden informatie te geven om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten (Google Analytics, Adwords etc.). Bij ieder verzoek om informatie wordt vermeld welk deel van de informatie hiervoor noodzakelijk is en welk deel optioneel kan worden ingevuld. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Passief verzamelde informatie
Terwijl u door dit platform surft, kan passief informatie over u worden verkregen (d.w.z. zonder dat u deze informatie actief aanlevert). Dit kan gebeuren met allerlei technieken en methoden bv. Internet Protocoladressen, cookies, Uw internet browser geeft automatisch sommige anonieme gegevens door aan het platform zoals de URL van de website waar u zojuist vandaan komt, het Internet Protocol (IP) adres en de browserversie die uw computer gebruikt. Deze site kan ook anonieme informatie van uw computer verzamelen via cookies, internet tags of web beacons. U kunt desgewenst uw browser zodanig instellen dat wanneer een cookie wordt verstuurd u hiervan bericht krijgt of dat verstuurde cookies geheel worden geweigerd.

Het platform kan gebruik maken van de op deze passieve wijze verzamelde anonieme informatie met het doel een betere service te verlenen aan bezoekers van dit platform, deze aan te passen aan uw behoeften, en om analyses te kunnen doen naar statistieken en trends. Deze informatie zal niet worden gecombineerd met persoonsgegevens die elders op de site door u kunnen worden verstrekt, tenzij u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Gebruik en doorgifte van informatie
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die actief via deze site wordt ingezameld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plaats waar de informatie wordt ingezameld. We zullen alle redelijke maatregelen treffen, opdat uw persoonsgegevens niet kunnen worden gecombineerd met informatie die passief via deze site wordt ingezameld, tenzij u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Beveiliging
We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens van uw computer naar de server waar dit platform draait te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Bedenkt u echter wel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn. Dat geldt in het bijzonder voor e-mails die van en naar deze site verzonden worden. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangscodes die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Indien u vragen, commentaar of opmerkingen over ons privacybeleid heeft, of over de informatie op de www.jbdance.nl, neemt u dan contact met ons op:

Tel: 06 418 449 13

E-mail: info@jbdance.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer dit privacybeleid verandert, wordt de herziene versie daarvan op deze pagina geplaatst. Controleer deze daarom regelmatig, vooral voordat u persoonlijke informatie afgeeft. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 04 maart 2024.